Tilrettelegging for idrettsglede

Tanken med Askerbøringene er å ha en arena for tiltak på tvers av klubbene i Asker.

Askerbøringene har ikke egne lag, men skal gjennomføre tiltak som spillere i alle klubber i Asker kan ha nytte av.

2011:
- Askerbøringenes høstseminar om klubbsamarbeid i Asker
- Pilotprosjekt med 9'er-fotball for J13, med kampstatistikk og evalueringsrapport
- Asker-SUP: Vi starter opp fellestrening for J13-J16 i Asker!

2012:

- Askerbøringenes kretstingforslag om igangsettingsregel - 22 mot 29 stemmer - forslaget falt
- Askerbøringeness kretstingsforslag om 9'er-fotball - 19 mot 33 stemmer - forslaget falt.
- Askerbøringenes kretstingsforslag om umiddelbar soning av gule kort - forslaget falt
- Rapport fra pilotprosjektet

2013:
- Vi starter opp med Tour de Football!

2014:
- Tilbyr deltakelse på lederkurs for ungdom hos Akershus Idrettskrets
- Oppstart av teknikkmerkegjennomføring i klubbene
- Vedtak på Forbundstinget om igangsettingsregel med pressfri sone, 9'er-fotball og umiddelbar soning av gule kort

2015:
- Askerbøringenes Jentefotballseminar


Share |

Siste nyheter

  • Tilrettelegging for idrettsglede Tanken med Askerbøringene er å ha en arena for tiltak på tvers av klubbene i Asker. Askerbøringene har ikke egne lag, men skal gjennomføre ti...